علیرضا هاشمی پور

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی پیوسته هوشبری
دانشگاه: دانشگاه آزاد مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 1 سال در موسسه دکتر شکوهی
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال
مشاهده موارد دیگر رزومه

مشاور موسسات دکتر شکوهی، حرف آخر، قلم چی ، کنکور آسان است.

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم