احمد کنعانی

شهر: مشهد
تحصیلات:

لیسانس زبان انگلیسی

دانشگاه:

آزاد مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

10 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

13 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی