میلاد ذاکری

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی متالوژی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

6 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

ریاضی ابتدایی تا کنکور در موسسه ریاضیات ضیا از سال 94 تاکنون

موسسه آموزشی و پرورشی نوبنیاد از سال 94 تاکنون

1 سال در موسسه تارا

1 سال در موسسه حلمی از ابتدای سال 97 تاکنون

موارد دیگر رزومه:

مشاوره تحصیلی پایه، کنکور، انتخاب رشته در:

2 سال دبیرستان علوی

موسسه گاج

موسسه حلمی

موسسه نوبنیاد

مدیر ارزیابی موسسه نوبنیاد از سال 96 تاکنون

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت