مجید فتحیان

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک
دانشگاه: پیام نور مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 2 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: از سال 88 تاکنون در آموزش و پرورش
موارد دیگر رزومه:

معلم حق التدریس آموزش و پرورش

مدرس نمونه دانشگاه فنی حرفه ای مشهد

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت