جواد نظریان

شهر: مشهد
تحصیلات:

دکترای رشته ریاضی گرایش هندسه در زمینه سیستم های دینامیکی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران

سابقه تدریس خصوصی:

8 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

4 سال

موارد دیگر رزومه:

تدریس کلیه دروس ریاضی دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

مدرس دورس ریاضی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد

استاد حل تمرین دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران

شاگرد اول دوره کارشناسی

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد

شاگرد اول دوره دکتری

دانشجوی برگزیده دانشگاه تهران

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت