جواد نظریان

شهر: مشهد
تحصیلات:

دکترای رشته ریاضی گرایش هندسه در زمینه سیستم های دینامیکی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران

سابقه تدریس خصوصی:

4 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

8 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه

تدریس کلیه دروس ریاضی دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

مدرس دورس ریاضی عمومی در دانشگاه فردوسی مشهد

استاد حل تمرین دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تهران

شاگرد اول دوره کارشناسی

شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد

شاگرد اول دوره دکتری

دانشجوی برگزیده دانشگاه تهران

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی