سودابه پورحسینی

شهر: مشهد
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سابقه تدریس خصوصی:

-

سابقه تدریس غیرخصوصی: 2سال
مشاهده موارد دیگر رزومه

رتبه‌ی 69 کنکور سراسری کارشناسی ارشد

دانشجوی برتر دوره‌ی کارشناسی

دارای 4 لوح تقدیر از جشنواره های دانشجویی

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی