سودابه پورحسینی

شهر: مشهد
تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 2سال
سابقه تدریس غیرخصوصی:

-

موارد دیگر رزومه:

رتبه‌ی 69 کنکور سراسری کارشناسی ارشد

دانشجوی برتر دوره‌ی کارشناسی

دارای 4 لوح تقدیر از جشنواره های دانشجویی

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
92
امتیاز کلی