نعمت بزرگی

شهر: مشهد
تحصیلات: دکتری شیمی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان
سابقه تدریس خصوصی: از سال 82 تدریس در مدارس مختلف نظیر دبیرستان دکتر معین، کاوش، هشرودی، شهریار توس، پژوهش، بعثت و غیره و موسسات مختلف
سابقه تدریس غیرخصوصی: از سال 82 تاکنون
مشاهده موارد دیگر رزومه

مولف کتب شيمی مقدماتی، مجموعه سوالات چهار گزينه‌ای برای كنكور سراسری، مجموعه سوالات چهار گزينه‌ای درس شیمی معدنی برای كنكور کارشناسی ارشد، زبان فنی شيمی، شيمی عمومی عملی

برگزاری كلاسهای آمادگی کنکور و المپياد شيمی در دبيرستان ها و موسسات مختلف از سال 1382


0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم