زینب نیکوسیر

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی نرم افزار

دانشگاه:

غیرانتفاعی خراسان

سابقه تدریس خصوصی:

7 سال در مدارس ناحیه 6 و 7 مشهد

سابقه تدریس غیرخصوصی:

10 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس