حسین فلاحتی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی حسابداری گرایش حسابرسی
دانشگاه: دانشکده علوم اقتصادی تهران
سابقه تدریس خصوصی: ۴ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۴ سال در آموزشگاه علوم، قلم چی
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

دروس قابل ارائه

  تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت