ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (3)

05/10/1398
زمان مطالعه : 9 دقیقه
0 نظر
ترجمه عربی بدون حفظ حتی یک لغت جدید (3)

آشنایی با کاربرد رمز و رازهای ترجمه

حال که با رموز ترجمه آشنا شدیم بریم یه چندتا تست رو واسه نمونه حل کنیم ببینیم دنیا دست کیه؟! 

تست های نمونه: 

1- « کانت امّی الحّت علیّ أن لا أحاکی الآخرین و أعتمد علی نفسی و أقف علی قدمیّ ! »                       سراسری تجربی 91

1) مادر من اصرار داشت که از دیگران پیروی نکرده فقط بر خویش تکیه کنم و بر پاهای خود بایستم ! 

2) مادرم بر من فشار می آورد که از دیگران تبعیت نکرده به خود تکیه کنم و روی پای خویش بایستم ! 

3) مادر من پافشاری کرد که از دیگران پیروی نکنم و اعتماد به نفس داشته باشم و روی پای خویش بایستم ! 

4) مادرم به من اصرار کرده بود که از دیگران تقلید نکنم و به خود اعتماد کنم و بر روی پاهای خود بایستم ! 

پاسخ: 

اگه به نکاتی که در مقاله اول در مورد زمان افعال گفته شد رجوع کنید میبینید که گفتیم هرجا «کان + ماضی» دیدیم باید به صورت ماضی بعید ترجمه بشه. میبینیم که توی صورت سوال هم با ترکیب «کان + الحت» مواجهیم که معنیش میشه ← اصرار کرده بود. خب دیگه چی میخواین؟ با این نکته همه گزینه ها به جز گزینه چهار حذف میشن.

ولی حالا بزارین یکمی بیشتر بررسیش کنیم چون بحث بحث آموزشه و میخوایم با بقیه نکاتی که گفتیم هم آشنا بشیم اگرنه جواب رو که پیدا کردیم. 

قدمیّ چون در انتها تشدید داره به این معنا هست که قبلا «قدمین + ی» بوده که «ن» به علت مضاف شدن حذف شده و دو «ی» به هم چسبیدن که معنیش میشه «پاهایم» که با این نکته 2 گزینه دو و سه حذف میشن چون «پا» مفرد ترجمه شده. تو گزینه یک هم یکی از «واو» های عطف ترجمه نشده البته این «واو» در گزینه دو هم ترجمه نشده ولی خب قبلش ما گزینه دو رو رد کرده بودیم دیگه. حالا این «واو» کجاس؟ الآخرین + «واو» + اعتمد. 


2- « شما موفقیّت را می جویید اما راه آن را طی نمی کنید ؛ بدانید که این غیر ممکن است ! »

1) تطلبون التوفیق اما لم تقطعوا سبیله ؛ أعرفوا أنه لیس ممکناً !

2) انتم ترجون الفوز ولکن لا تمشون طرقها ؛ أعلموا أنّها لا یمکن أبداً ! 

3) تسألون النّجاح اما لم تذهبوا مسالکها ؛ تعلموا أنّها أبداً غیر ممکن ! 

4) أنتم تبحثون عن النّجاح لکن لا تقطعون طریقه ؛ أعلموا أنّه غیر ممکن !

پاسخ: نکته شماره 12 در مقاله دوم رو دوباره بخونین. گفتیم که « اگه در متن فارسی تستی در ابتدای جمله ضمیر اومده باشه در ترجمه عربی هم باید حتما با ضمیر شروع بشه». یعنی توی این سوال ترجمه عربی باید با انتم شروع بشه. پس گزینه یک و سه حذف میشن. در گزینه دو هم میبینیم که «راه» رو راهها ترجمه کرده یعنی به جای مفرد جمع آورده! پس جواب میشه گزینه 4.

دیدین چقدر راحت میشه با چند خط نکته و رمز و راز تستها رو راحت حل کنیم؟ نه نیازی به کلاس کنکور و تدریس خصوصیه و نه نیاز به صدتا جزوه و کتاب خوندن. حالا بقیه تستها رو شما حل کنین:


تست های ترجمه رشته ریاضی سال 96: 

26 - « إنَّ یوم الفصل میقاتهم اجمعین »                                                                                   پاسخ: گزینه ....

1) وعده ی ملاقات همگی ما قطعاً روز قیامت است ! 

2) همانا روز قیامت وعده ی دیدار همگی آنان است !

3) میعادگاه دیدار ما بلا شک روز جدائی است برای همگی ! 

4) بدون تردید روز جدایی میعادگاهی است ، برای همگی آنان ! 


27- « ألزم التّفکر و التّعلّم فهما أمران قد شجّعَ الإسلام المسلمین بهما منذ ظهوره ! »                                پاسخ: گزینه ....

1) همراه تفکر و آموختن باش  ، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأکید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده اند !

2) تفکر و تعلیم بر تو واجب است ، چه این دو امر همان است که اسلام از ابتدای ظهور به مسلمانان تأکید کرده است ! 

3) بر تفکر و آموزش متعهّد باش ، زیرا آنها اموری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمین را بدان ها تشویق کرده است ! 

4) پای¬بند تفکر و یادگیری باش ، چه آنها دو امری هستند که اسلام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدانها تشویق کرده است ! 


28 - « هناک کثیــرٌ من الأشخاص یتحمّلون المشقّات فی حیاتهم لیکتسبوا المعالی ! »                                  پاسخ: گزینه ....

1) آنجا بسیارند کسانی که سختی های زندگی را متحمّل می شوند تا بزرگی هایی برایشان به دست آید !

2) اینجا هستند افراد بسیاری که مشقات را در زندگیشان تحمل کرده ، برتری ها را به دست می آورند !

3) بسیاری از اشخاص هستند که مشقات را در زندگیشان تحمل کرده ، برتری ها را کسب نموده اند ! 

4) بسیاری از افراد هستند که در زندگی خود سختیها را تحمل می کنند تا بزرگی ها را به دست آورند ! 


29 - « قد یلقی الشّباب نفسه بسبب أخطائه فی بئر ، الخروج منها صعب کثــیراً »                                      پاسخ: گزینه ....

1) آن جوان به خاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می بیند که خروج از آن سخت است ! 

2) آن جوان که برای اشتباهاتش خود را در چاه می اندازد ، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است ! 

3) گاهی جوان به خاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می اندازد که خارج شدن از آن بسیار دشوار است ! 

4) گاهی یک جوان به علت اشتباهاتش خود را در چاهی می بیند که بیرون آمدن از آن خیلی سخت می باشد !


30- عیّن الخطأ:                                                                                                                پاسخ: گزینه ....

1) هذه الید یحبها الله : این دست است و خداوند آن را دوست می دارد ! 

2) هذه یدٌ یحبها الله : این دستی است که خداوند آن را دوست می دارد ! 

3) هؤلاء المکرمون  لایتکبّرون علی اولئک : این گرامیان بر آنها تکبر نمی ورزند !ً

4) هؤلاء مکرمون لأنّهم لا یتکبّرون علی الآخرین : اینان گرامی هستند چون بر دیگران تکبر نمی کنند ! 


دیدگاه ها