میلاد ذاکری

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی متالوژی

دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

6 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

ریاضی ابتدایی تا کنکور در موسسه ریاضیات ضیا از سال 94 تاکنون

موسسه آموزشی و پرورشی نوبنیاد از سال 94 تاکنون

1 سال در موسسه تارا

1 سال در موسسه حلمی از ابتدای سال 97 تاکنون

موارد دیگر رزومه:

مشاوره تحصیلی پایه، کنکور، انتخاب رشته در:

2 سال دبیرستان علوی

موسسه گاج

موسسه حلمی

موسسه نوبنیاد

مدیر ارزیابی موسسه نوبنیاد از سال 96 تاکنون

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی