معلم های خوب دیگه

محمد عیدی

محمد عیدی

متخصص ریاضی
مجید علی پور

مجید علی پور

متخصص ریاضی
حسین رحیمی

حسین رحیمی

متخصص فیزیک
اعظم السادات مغیث

اعظم السادات مغیث

متخصص انگلیسی
نرگس نوربخش

نرگس نوربخش

متخصص عربی
علیرضا هاشمی پور

علیرضا هاشمی پور

متخصص زیست شناسی
نعمت بزرگی

نعمت بزرگی

متخصص شیمی
مسعود فخلعی

مسعود فخلعی

متخصص زیست شناسی
عادله جعفری

عادله جعفری

متخصص دوره ابتدایی
زهرا اسدی

زهرا اسدی

متخصص انگلیسی
مسعود رضائی

مسعود رضائی

متخصص فیزیک
حدیثه میر احمدی

حدیثه میر احمدی

متخصص زیست شناسی
سمانه متولی

سمانه متولی

متخصص ریاضی
میلاد کیخواه

میلاد کیخواه

متخصص ریاضی
خاطره توجهی

خاطره توجهی

متخصص زیست شناسی
مجید فتحیان

مجید فتحیان

متخصص فیزیک
جواد زنگنه

جواد زنگنه

متخصص ریاضی
میلاد ذاکری

میلاد ذاکری

متخصص ریاضی
مهسا غلامی

مهسا غلامی

متخصص ریاضی
آزاده فیروزی

آزاده فیروزی

متخصص انگلیسی
رحیم رمضانیان

رحیم رمضانیان

متخصص ریاضی
احمد کنعانی

احمد کنعانی

متخصص انگلیسی
رضا خسروی

رضا خسروی

متخصص ریاضی
نوید پورزکی

نوید پورزکی

متخصص ریاضی
سهیل سلطانی

سهیل سلطانی

متخصص ریاضی
حمید گلپور

حمید گلپور

متخصص انگلیسی
زینب نیکوسیر

زینب نیکوسیر

متخصص ریاضی
جواد نظریان

جواد نظریان

متخصص ریاضی