حذف ریحانه غلامی

ریحانه غلامی

فارسی
شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی
سابقه تدریس خصوصی: 1 سال در دبیرستان دخترانه ی متوسطه ی دوم معلم
سابقه تدریس غیرخصوصی: 6 سال
سطح حق التدریس: 60 %
قدرت تفهیم: 60 %
تسلط بر موضوعات: 59 %
احترام و آراستگی: 60 %
وقت شناسی: 60 %