حذف حسین هاشمی

حسین هاشمی

زیست شناسی
شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد ژنتیک
دانشگاه: دانشگاه دامغان
سابقه تدریس خصوصی: ۹ سال. ۳ سال تدریس در دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی رودهن، دبیرستان فرزانگان۱، فرزانگان یافت آباد، چندین سال تدریس در دبیرستان های مهر ریحانه و غیره
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۱۲ سال
سطح حق التدریس: 60 %
قدرت تفهیم: 60 %
تسلط بر موضوعات: 60 %
احترام و آراستگی: 60 %
وقت شناسی: 60 %