پوریا آبرون

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکتری تخصصی اکوفیزیولوژی
دانشگاه: کارشناسی و ارشد دانشگاه تهران، دکتری دانشگاه بوعلی همدان
سابقه تدریس خصوصی: روزمه بسیار کامل هست ار کتاب تا ویدئو اموزشی استاد پروازی در استانهای بوشهر ،سیستان، شهرکرد، لرستان و ... از سال 92 تا کنون
موارد دیگر رزومه:

مجموعه کتاب و ویدئوهای آموزشی

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم