سید رضا شوبیری

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد شیمی
دانشگاه: دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه تبریز
سابقه تدریس خصوصی: 20 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 20 دبیرستانهای دهخدا کرج، ملاصدرا
موارد دیگر رزومه:


0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی