مهدی سماواتی

شهر: تهران
تحصیلات: مهندسی نفت
دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه تدریس خصوصی: ۶ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۱ سال در مدرسه جهان دانش
موارد دیگر رزومه:

همکاری با موسسات خبرگان، میرابی، کیسان، بهار اندیشه، ره استاد، رتبه کده

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی