آرش سرابی

شهر: تهران
تحصیلات: كارشناسی شيمی محض دانشگاه امام حسين (ع)، كارشناسی ارشد شيمی تجزيه دانشگاه پيام نور
دانشگاه: امام حسين (ع) و پيام نور
سابقه تدریس خصوصی: ٨ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ٨ سال در مدارس نظام مافی، روح الله، شهدای كارگر (محل كار كنونی) و آموزشگاه 
موارد دیگر رزومه:

دارای دو مقاله آی اس آی و سمينار و پروژه های تحقيقاتی برای وزارت دفاع و ارتش و سپاه

برگزيده دوسال پياپی جشنواره نوآوری آموزش و پرورش

رتبه دوم جشنواره خوارزمی دانش آموزی با دبيرستان شهدای كارگر و سابقه تدريس در آموزشگاه علمی البرز

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی