سارا صانعی نژاد

شهر: مشهد
تحصیلات:

دکتری شیمی آلی

دانشگاه:

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

4 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

3 سال دبیرستان و دانشگاه

موارد دیگر رزومه:

داشتن فعالیتهای علمی از جمله مقالات ISI و شرکت در کنفرانسهای بین المللی داخلی و خارجی و همچنین دارای مدال طلای المپیاد مخترعین و مبتکرین و دارای گواهینامه ی ثبت اختراع

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم