حذف امیرحسین کلابی

امیرحسین کلابی

ریاضی
شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی مهندسی مکانیک
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف
سابقه تدریس خصوصی: 1 سال در مدارس حنان، موسسه بینش، قلم چی
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال
سطح حق التدریس: 60 %
قدرت تفهیم: 60 %
تسلط بر موضوعات: 60 %
احترام و آراستگی: 60 %
وقت شناسی: 60 %