صادق فرزام

شهر: تهران
تحصیلات: دکتری ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
دانشگاه: دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهید رجایی
سابقه تدریس خصوصی: 8 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال در مدارس تهران و 8 سال در آموزشگاه های تهران و شهرستان
موارد دیگر رزومه:


100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
90
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
96
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

دروس قابل ارائه

  تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت