شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس تهران
سابقه تدریس خصوصی: 1 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال در موسسه چراغ دانش، حل تمرین دانشگاه
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
70
تسلط بر موضوعات
70
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
88
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

دروس قابل ارائه

  تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت