محمدحسین مدرس

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک فوتونیک، کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
دانشگاه: کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
سابقه تدریس خصوصی: 8 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال در قلم چی شاهین شهر اصفهان، گاج خمینی شهر اصفهان، 1 ترم دستیار تدریس (TA) در محاسبات عددی در اپتیک در مقطع کارشناسی ارشد
100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
70
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
90
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

دروس قابل ارائه

  تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت