فرهاد ورقی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
دانشگاه: تربیت مدرس
سابقه تدریس خصوصی: ۵ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۲ سال در آموزشگاه های تهران و اهواز
موارد دیگر رزومه:

معدل الف در مقطع لیسانس و فوق لیسانس

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
94
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت