بهمن امراهی

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکتری فیزیک ذرات بنیادی
دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران
سابقه تدریس خصوصی: ۵ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۲ سال. 
موارد دیگر رزومه:

شاگرد ممتاز در تمامی مقاطع تحصیلی

استعداد درخشان هر دو دانشگاه

تدریس در دانشگاه به عنوان همیار آموزشی اساتید

معدل 19.14 ورود به ارشد سهمیه درخشان

رتبه 38 کنکور دکتری

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
92
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت