سید یوسف عدل جو

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
سابقه تدریس خصوصی: 1 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۲ ترم حل تمرین دانشگاه (کمک استاد)
موارد دیگر رزومه:

سابقه مشاوره و برنامه ریزی آموزشی

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
70
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
90
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

icon-time هر جلسه 1.5 ساعت