مژگان شیخ الاسلامی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد گرمسار 
سابقه تدریس خصوصی: ۱۵ سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۲۰ سال معلم رسمی آموزش و پرورش
موارد دیگر رزومه:

پانزده سال سابقه تدریس در دانشگاه تربیت معلم

مدرس دوره های تربیت دبیر

مدرس برتر دانشگاه پیام نور

محقق در موضوع  شیوه های نوین آموزش زبان انگلیسی

مولف کتاب 

نویسنده جزوات کنکور زبان

سخنران برتر سال ۲۰۱۵ در موضوع شیوه های آموزش زبان برگزارشده در کشور امارات

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
90
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
96
امتیاز کلی