منصور عابدی

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی شیمی
دانشگاه: دانشگاه گیلان
سابقه تدریس خصوصی: 30 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 10 سال در موسسات مختلف
موارد دیگر رزومه:

مکالمه انگلیسی امادگی ازمون ایلتس ازمون ای پی تی زبان ترمیک

مدرس برتر آموزش زبان در سال 97

مدرس ارشد آموزشگاههای برتر و مراکز عالی و دارنده نمره 8 آکادمیک

برگزاری کارگاههای آمادگی ازمون ایلتس

تضمین قبولی در ازمون های  TOLIMO,MHLE,MSRT,EPT,IELTS

کلاسهای ویژه برای مهاجرین ،تاجران و مصاحبه سفارت

کلاسهای بحث آزاد و درک فیلم و مکالمه

دوره های ویژه مدیران شرکت ها و علاقمندان به زبان تجاری

اعزام مترجم شفاهی همزمان جهت کمک در تجارت

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
100
تسلط بر موضوعات
100
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
100
امتیاز کلی