شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی زیست شناسی، کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه گرگان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سابقه تدریس خصوصی: ۳ سال در موسسات قلم چی، سنجش و دانش و غیره
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال در دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی بهاران
موارد دیگر رزومه:

ترجمه کتاب کشت سلولهای جانوری

چاپ چندین مقاله در مجلات معتبر خارجی

شرکت و ارائه مقاله در چندین کنفرانس معتبر بین المللی داخلی

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
80
قدرت تفهیم
80
سطح حق التدریس
88
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

انتخاب درس

  انتخاب تاریخ و ساعت جلسات

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت

  در صورت نیاز به ساعتی غیر از ساعات خالی استاد، ساعت دیگری را انتخاب کنید و پس از تماس استاد، درخواست تغییر ساعت کنید.