وی نامه

Vitch Blog

10 عادت دانش آموزان برتر

10 عادت دانش آموزان برتر

  • مدت زمان مطالعه : 5 دقیقه

نیازی نیست سخت تلاش کنید!!! بلکه تنها باید هوشمندانه مطالعه کنید. 1 یا 2 ساعت مطالعه در روز برای تبدیل شدن به یک دانش آموز ممتاز در دبیرستان کافی است اگر زیرکانه مطالعه کنید. مخصوصا زمانی که پای کنکور باز میشود مطالعه هوشمندانه ارزش خیلی بیشتری پیدا میکند.

چک لیست مهارت های مطالعه

چک لیست مهارت های مطالعه

  • مدت زمان مطالعه : 3 دقیقه

اشکال کارت زمان مطالعه کجاست؟ این تست بهت میگه! ما هرکدوم به شکل های مختلف یاد میگیریم و هر کدوممون استایل مطالعه خودمونو داریم. برای اینکه از مطالعه خودت دریافتی بیشتری داشته باشی، مهمه که بدونی کدوم روش برای تو کار میکنه و کدوم نه.