شاهین حاجی کرمانی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09379059432

شهر: مشهد
تحصیلات:

کارشناس ارشد مهندسی نفت، مخازن هیدروکربوری

دانشگاه:

دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه تبریز

سابقه تدریس خصوصی:

5 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

2 سال

موارد دیگر رزومه:

2 سال سابقه تدریس در کانون فرهنگی آموزش به عنوان مدرس اول درس فیزیک 

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه