محمد عیدی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09155250626

شهر: مشهد
تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت
دانشگاه: دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه تدریس خصوصی: 3 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال در دانشگاه تربت جام و موسسات مختلف

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه