محمد رضوانی نیا

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ارشد فقه، کارشناسی زبان و ادبیات عرب
دانشگاه: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه حکیم توس
سابقه تدریس خصوصی: 6 ماه
سابقه تدریس غیرخصوصی:

4 سال معلم رسمی آموزش و پرورش

100
وقت شناسی
100
احترام و آراستگی
80
تسلط بر موضوعات
90
قدرت تفهیم
100
سطح حق التدریس
94
امتیاز کلی

رزرو کلاس

در حال بارگزاری اطلاعات

انتخاب درس

  انتخاب تاریخ و ساعت جلسات

  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • 16-18
  • 18-20
  • 20-22
  • 22-24

  icon-home مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

  icon-call پس از رزرو جلسات منتظر تماس استاد باشید

  icon-time هر جلسه 1.5 ساعت

  در صورت نیاز به ساعتی غیر از ساعات خالی استاد، ساعت دیگری را انتخاب کنید و پس از تماس استاد، درخواست تغییر ساعت کنید.