نوید پورزکی

نوید پورزکی

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی صنایع


دانشگاه:

صنعتی سجاد


سابقه تدریس خصوصی:

6 سال


سابقه تدریس غیرخصوصی:

6سال


مشاهده موارد دیگر رزومه

سه سال تدریس در دانشگاه سجاد به عنوان حل تمرین در دروس آمار و احتمال_ریاضی عمومی_ریاضی کاربردی و معادلات دیفرانسیل

درحال حاضر هم از سال ششم تا کنکور در موسسه آموزه کلاس عمومی دارم و در موسسه رزمندگان هم کلاس کنکور اقتصاد و ریاضی دارم.

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

دروس قابل ارائه

 • 8-10
 • 10-12
 • 12-14
 • 14-16
 • 16-18
 • 18-20
 • 20-22
 • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

نظرات

 • وقت شناسی :
  50%
 • احترام و آراستگی :
  50%
 • تسلط بر موضوعات :
  50%
 • قدرت تفهیم :
  50%
 • سطح حق التدریس :
  50%
 • امتیاز کلی :
  50%
ثبت