نوید پورزکی

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی صنایع

دانشگاه:

صنعتی سجاد

سابقه تدریس خصوصی:

6 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

6سال

مشاهده موارد دیگر رزومه

سه سال تدریس در دانشگاه سجاد به عنوان حل تمرین در دروس آمار و احتمال_ریاضی عمومی_ریاضی کاربردی و معادلات دیفرانسیل

درحال حاضر هم از سال ششم تا کنکور در موسسه آموزه کلاس عمومی دارم و در موسسه رزمندگان هم کلاس کنکور اقتصاد و ریاضی دارم.

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

نظرات