فرزانه توکلی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09025619553

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکترای روانشناسی
دانشگاه: ارشد دانشگاه اصفهان، دکتری دانشگاه آزاد واحد مرودشت شیراز
سابقه تدریس خصوصی:
سابقه تدریس غیرخصوصی: ۵ سال مدرس دانشگاه آزاد و پیام نور

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه