احمد کنعانی

احمد کنعانی

شهر: مشهد
تحصیلات:

لیسانس زبان انگلیسی

دانشگاه:

آزاد مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

10 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

13 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

نظرات

 • وقت شناسی :
  50%
 • احترام و آراستگی :
  50%
 • تسلط بر موضوعات :
  50%
 • قدرت تفهیم :
  50%
 • سطح حق التدریس :
  50%
 • امتیاز کلی :
  50%
ثبت