رحیم رمضانیان

شهر: مشهد
تحصیلات:

دانشجوی دکتری ریاضی

دانشگاه:

دکتری ریاضی در صنعتی شریف، ارشد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ریاضی فردوسی مشهد

سابقه تدریس خصوصی:

۳ سال در صنعتی شریف

سابقه تدریس غیرخصوصی:

1 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه

مدال برنز مسابقات ریاضی دانشجویی ایران، مشهد ١٣٨۶
مدال برنز مسابقات ریاضی دانشجویی جهانی، بلغارستان ٢٠٠٧
رتبه ٩ المپیاد ریاضی دانشجویی ایران، تهران ١٣٨۶

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

نظرات