رحیم رمضانیان

رحیم رمضانیان

شهر: مشهد
تحصیلات:

دانشجوی دکتری ریاضی


دانشگاه:

دکتری ریاضی در صنعتی شریف، ارشد ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ریاضی فردوسی مشهد


سابقه تدریس خصوصی:

۳ سال در صنعتی شریف


سابقه تدریس غیرخصوصی:

1 سال


مشاهده موارد دیگر رزومه

مدال برنز مسابقات ریاضی دانشجویی ایران، مشهد ١٣٨۶
مدال برنز مسابقات ریاضی دانشجویی جهانی، بلغارستان ٢٠٠٧
رتبه ٩ المپیاد ریاضی دانشجویی ایران، تهران ١٣٨۶

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

دروس قابل ارائه

 • 8-10
 • 10-12
 • 12-14
 • 14-16
 • 16-18
 • 18-20
 • 20-22
 • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

نظرات

 • وقت شناسی :
  50%
 • احترام و آراستگی :
  50%
 • تسلط بر موضوعات :
  50%
 • قدرت تفهیم :
  50%
 • سطح حق التدریس :
  50%
 • امتیاز کلی :
  50%
ثبت