محمدحسین مدرس موسوی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09168980724

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی سال 6 پزشکی
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی
سابقه تدریس خصوصی: 1 ماه

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه