مجتبی گودرزی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09357807394

شهر: تهران
تحصیلات: لیسانس ریاضی
دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم تهران
سابقه تدریس خصوصی: 1000 ساعت
سابقه تدریس غیرخصوصی: 26 سال

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه