آزاده فیروزی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09158156069

شهر: مشهد
تحصیلات:

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دانشگاه:

دانشگاه دولتی بیرجند، دانشگاه غیر انتفاعی تابران

سابقه تدریس خصوصی:

7 سال

سابقه تدریس غیرخصوصی:

7 سال در آموزشگاه های پاسارگاد نوین، فردوس حکیم، دانش، معراج اندیشه

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه