آزاده فیروزی

شهر: مشهد
تحصیلات:

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دانشگاه:

دانشگاه دولتی بیرجند، دانشگاه غیر انتفاعی تابران

سابقه تدریس خصوصی:

7 سال در آموزشگاه های پاسارگاد نوین، فردوس حکیم، دانش، معراج اندیشه

سابقه تدریس غیرخصوصی:

7 سال

مشاهده موارد دیگر رزومه
0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

نظرات