محمدحسین مدرس

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09130286131

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک فوتونیک، کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
دانشگاه: کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
سابقه تدریس خصوصی: 8 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 3 سال در قلم چی شاهین شهر اصفهان، گاج خمینی شهر اصفهان، 1 ترم دستیار تدریس (TA) در محاسبات عددی در اپتیک در مقطع کارشناسی ارشد

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه