میلاد ذاکری

میلاد ذاکری

شهر: مشهد
تحصیلات:

مهندسی متالوژی


دانشگاه:

دانشگاه فردوسی مشهد


سابقه تدریس خصوصی:

ریاضی ابتدایی تا کنکور در موسسه ریاضیات ضیا از سال 94 تاکنون

موسسه آموزشی و پرورشی نوبنیاد از سال 94 تاکنون

1 سال در موسسه تارا

1 سال در موسسه حلمی از ابتدای سال 97 تاکنون


سابقه تدریس غیرخصوصی:

6 سال


مشاهده موارد دیگر رزومه

مشاوره تحصیلی پایه، کنکور، انتخاب رشته در:

2 سال دبیرستان علوی

موسسه گاج

موسسه حلمی

موسسه نوبنیاد

مدیر ارزیابی موسسه نوبنیاد از سال 96 تاکنون

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

دروس قابل ارائه

 • 8-10
 • 10-12
 • 12-14
 • 14-16
 • 16-18
 • 18-20
 • 20-22
 • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

نظرات

 • وقت شناسی :
  50%
 • احترام و آراستگی :
  50%
 • تسلط بر موضوعات :
  50%
 • قدرت تفهیم :
  50%
 • سطح حق التدریس :
  50%
 • امتیاز کلی :
  50%
ثبت