حسین مرادی مقدم

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09151569175

شهر: تهران
تحصیلات: دانشجوی دکتری مهندسی عمران
دانشگاه: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سابقه تدریس خصوصی: 2 سال

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه