مریم وحدت

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09213152408

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی زیست شناسی، کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دکتری بیوتکنولوژی پزشکی
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه گرگان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سابقه تدریس خصوصی: ۳ سال در موسسات قلم چی، سنجش و دانش و غیره
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال در دانشگاه پیام نور و دانشگاه غیرانتفاعی بهاران
موارد دیگر رزومه:

ترجمه کتاب کشت سلولهای جانوری

چاپ چندین مقاله در مجلات معتبر خارجی

شرکت و ارائه مقاله در چندین کنفرانس معتبر بین المللی داخلی

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه