پوریا عاطفی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09358259144

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی بندر انزلی
سابقه تدریس خصوصی: 2 سال

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه