ارسلان ابویسانی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09390308573

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی فیزیک، کارشناسی ارشد فلسفه علم
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف
سابقه تدریس خصوصی: 2 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 1 سال در مدرسه به عنوان معلم ریاضی
موارد دیگر رزومه:

گذارندن دوره روش و فنون تدریس

مشاوره و تدریس دروس آزمون کارشناسی فلسفه علم

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه