نسرین سروقد

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09156928801

شهر: مشهد
تحصیلات: دکتری ریاضی
دانشگاه: دانشگاه بیرجند و حکیم سبزواری
سابقه تدریس خصوصی: 6 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 6 سال در دانشگاه حکیم سبزواری و غیر انتفاعی خراسان

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه