صالحه خانی

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09158089987

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه: دانشگاه خیام مشهد و آزاد کاشمر
سابقه تدریس خصوصی: 8 سال
سابقه تدریس غیرخصوصی: 5 سال در مدارس حجاب، فرهاد، بهار دانش
موارد دیگر رزومه:
درمان اختلالات یادگیری دانش آموزان
مشاوره تحصیلی و همچنین رفتاری دانش آموزان

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه