مجید فتحیان

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09105749237

شهر: مشهد
تحصیلات:
دانشگاه:
سابقه تدریس خصوصی:
سابقه تدریس غیرخصوصی: مدرس دانشگاه و مدارس ( از سال 88 تا کنون)

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه