مجید فتحیان

مجید فتحیان

شهر: مشهد
تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیک
دانشگاه: پیام نور مشهد
سابقه تدریس خصوصی: از سال 88 تاکنون در آموزش و پرورش
سابقه تدریس غیرخصوصی: 2 سال
مشاهده موارد دیگر رزومه

معلم حق التدریس آموزش و پرورش

مدرس نمونه دانشگاه فنی حرفه ای مشهد

0
وقت شناسی
0
احترام و آراستگی
0
تسلط بر موضوعات
0
قدرت تفهیم
0
سطح حق التدریس
0
امتیاز کلی

رزرو کلاس

تاریخ و ساعت جلسات تدریس را از جدول زیر انتخاب کنید

 • 8-10
 • 10-12
 • 12-14
 • 14-16
 • 16-18
 • 18-20
 • 20-22
 • 22-24

مکان تدریس توافقی در منزل شاگرد یا معلم

نظرات

 • وقت شناسی :
  50%
 • احترام و آراستگی :
  50%
 • تسلط بر موضوعات :
  50%
 • قدرت تفهیم :
  50%
 • سطح حق التدریس :
  50%
 • امتیاز کلی :
  50%
ثبت