هوران کیاستی نیا

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09352521626

شهر: تهران
تحصیلات:
دانشگاه:
سابقه تدریس خصوصی:

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه