هوران کیاستی نیا

دانش آموز گرامی : مکان تدریس توافقی بین شاگرد و استاد است
هر جلسه کلاس به صورت پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه می باشد

شماره همراه 09352521626

شهر: تهران
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
دانشگاه: آزاد واحد جنوب
سابقه تدریس خصوصی: ده سال
سابقه تدریس غیرخصوصی:

هفت سال هنرستان سیمای دانش منطقه دو ریاضی اول و دوم

سه سال مدرسه ابتدایی درخشان

سه سال مدرسه ابتدایی بهاران

چهار سال مدیریت مهد کودک مهسان

دروس قابل ارائه

ثبت دیدگاه